Chuỗi đá quý Ruby đỏ S878-17940

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (Myanma, Trung Quốc). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby đỏ S878-S3-17940

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby đỏ S879-24180

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby đỏ S879-18600

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby đỏ S879-14750

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby đỏ S879-19400

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby xanh S1130-6072

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby xanh S1130-3960

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby xanh S1130-4224

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby xanh S1130-4928

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước

Chuỗi đá quý Ruby xanh S1130-2728

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby). + Kích thước


Đá Quý Ruby – Đá Ruby Thiên Nhiên – Đá Ruby Phong Thủy